Το ΣΟΨΥ Πάτρας

Ο Σύλλογος για την Ψυχική Υγεία- ΣΟΨΥ Πάτρας, διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο μετέχουν φροντιστές, λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και φίλοι του Συλλόγου. Κατά συνέπεια η συμμετοχή των ληπτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων βρίσκεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό, όπως ορίζουν οι κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, της Παγκόσμιας Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και της Πράσινης βίβλου για τη Ψυχική Υγεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΣΟΨΥ Πάτρας

Χριστίνα Μπίκου

Πρόεδρος

Ανδρέας Βέργος

Γενικός Γραμματέας

Ιωάννης Χαραμίδης

Αντιπρόεδρος

Φωτεινή Μπούμπουκα

Ταμίας

Ιωάννης Ζησιμόπουλος

Αν. Γενικός Γραμματέας

Δούκα Τρισεύγενη

Αν. Ταμίας

Θεοδώρα Μπούμπουκα

Έφορος

Το επιστημονικό προσωπικό του ΣΟΨΥ Πάτρας

Ιωάννα Παυλίδου

Ψυχίατρος

Αντώνης Βιάζης

Παιδοψυχίατρος

Αρχόντω Πογιατζή

Επιστημονική Υπεύθυνη - Ψυχολόγος

Μαριλίνα Αναστοπούλου

Ψυχολόγος

Νίνα Κακολύρη

Ψυχολόγος

Αντιγόνη Μαράγγου

Κοινωνική Λειτουργός

Δήμητρα Πανά

Κοινωνική Λειτουργός

Ελίνα Πολυταρίδου

Βοηθός Εργοθεραπευτή

Στράτος Μαρούδας

Νοσηλευτής

Γιώργος Καρολίδης

Οικονομολόγος

Ιωάννης Χριστόπουλος

Γραμματειακή Υποστήριξη

Η επιστημονική επιτροπή του ΣΟΨΥ Πάτρας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΟΨΥ Πάτρας συνεπικουρείται στο έργο του από τριμελή συμβουλευτική επιστημονική επιτροπή με γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Η επιτροπή απαρτίζεται από τους:

Γεώργιος Μανωλέσος

Ψυχίατρος

Ιωάννα Παυλίδου

Ψυχίατρος

Αρχόντω Πογιατζή

Ψυχολόγος