Το ΣΟΨΥ Πάτρας

Ο Σύλλογος για την Ψυχική Υγεία- ΣΟΨΥ Πάτρας, διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο μετέχουν φροντιστές, λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και φίλοι του Συλλόγου. Κατά συνέπεια η συμμετοχή των ληπτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων βρίσκεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό, όπως ορίζουν οι κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, της Παγκόσμιας Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και της Πράσινης βίβλου για τη Ψυχική Υγεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΣΟΨΥ Πάτρας

Χριστίνα Μπίκου

Πρόεδρος

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΛΗΣ

Γενικός Γραμματέας

ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑ

Αντιπρόεδρος

Φωτεινή Μπούμπουκα

Ταμίας

ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ ΔΟΥΚΑ

Αν. Γενικός Γραμματέας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΜΙΔΗΣ

Αν. Ταμίας

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΡΝΑΒΕΛΗΣ

Έφορος

Το επιστημονικό προσωπικό του ΣΟΨΥ Πάτρας

Ιωάννα Παυλίδου

Ψυχίατρος

Αντώνης Βιάζης

Παιδοψυχίατρος

Θεόδωρος Παξινός

Ψυχολόγος - Επιστημονικά Υπεύθυνος

Νικολία Σαββοπούλου

Ψυχολόγος

Γεωργία Παπαδοπούλου

Ψυχολόγος

Νίνα Κακολύρη

ψυχολόγος

ΧΑΡΑ ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ

ψυχολόγος

Αντιγόνη Μαράγγου

Κοινωνική Λειτουργός

Δήμητρα Πανά

Κοινωνική Λειτουργός

Μελιτίνη Καρλή

Κοινωνική Λειτουργός

Αδαμαντία Χριστοπούλου

Κοινωνική Λειτουργός

Ελένη Αθανασοπούλου

Βοηθός Εργοθεραπευτή

Χαραλαμπία Τρίκκη

Νοσηλεύτρια

Σπυρίδων Δούκας

Διοικητικός Υπάλληλος

Ιωάννης Χριστόπουλος

Γραμματειακή Υποστήριξη

Βασιλική Καούρη

Γενικών Καθηκόντων

Παναγιώτης Μαγκαφάς

Κοινωνικός Λειτουργός

Η επιστημονική επιτροπή του ΣΟΨΥ Πάτρας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΟΨΥ Πάτρας συνεπικουρείται στο έργο του από τριμελή συμβουλευτική επιστημονική επιτροπή με γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Η επιτροπή απαρτίζεται από τους:

Γεώργιος Μανωλέσος

Ψυχίατρος

Ιωάννα Παυλίδου

Ψυχίατρος

Μετάβαση στο περιεχόμενο