Το ΣΟΨΥ Πάτρας

Ο Σύλλογος για την Ψυχική Υγεία- ΣΟΨΥ Πάτρας, διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο μετέχουν φροντιστές, λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και φίλοι του Συλλόγου. Κατά συνέπεια η συμμετοχή των ληπτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων βρίσκεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό, όπως ορίζουν οι κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, της Παγκόσμιας Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και της Πράσινης βίβλου για τη Ψυχική Υγεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΣΟΨΥ Πάτρας

Χριστίνα Μπίκου

Πρόεδρος ΔΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΛΗΣ

Γενικός Γραμματέας ΔΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑ

Αντιπρόεδρος ΔΣ

Φωτεινή Μπούμπουκα

Ταμίας ΔΣ

ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ ΔΟΥΚΑ

Αν. Γενικός Γραμματέας ΔΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΜΙΔΗΣ

Αν. Ταμίας ΔΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΡΝΑΒΕΛΗΣ

Έφορος ΔΣ

Το επιστημονικό προσωπικό του ΣΟΨΥ Πάτρας

ΜΑΡΙΑ ΚΑΚΟΛΥΡΗ

Ψυχίατρος

Οδυσσέας Βιάζης

Παιδοψυχίατρος

Θεόδωρος Παξινός

Επιστημονικά Υπεύθυνος Ψυχολόγος

Νικολία Σαββοπούλου

Ψυχολόγος

Νίνα Κακολύρη

ψυχολόγος

Χαραλαμπία Τρίκκη

Νοσηλεύτρια

Αντιγόνη Μαράγγου

Κοινωνική Λειτουργός

Παναγιώτης Μαγκαφάς

Κοινωνικός Λειτουργός

Μελιτίνη Καρλή

Κοινωνική Λειτουργός

Ελένη Αθανασοπούλου

Εργοθεραπεύτρια

Σπυρίδων Δούκας

Διοικητική & Οικονομική Διαχείριση

Ιωάννης Χριστόπουλος

Γραμματειακή Υποστήριξη

Βασιλική Καούρη

Γενικών Καθηκόντων

Η επιστημονική επιτροπή του ΣΟΨΥ Πάτρας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΟΨΥ Πάτρας συνεπικουρείται στο έργο του από τριμελή συμβουλευτική επιστημονική επιτροπή με γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Η επιτροπή απαρτίζεται από τους:

Γεώργιος Μανωλέσος

Ψυχίατρος

Ιωάννα Παυλίδου

Ψυχίατρος

Μετάβαση στο περιεχόμενο