Υπηρεσίες

Κέντρο ημερήσιας φροντίδας ψυχικά πασχόντων «ΓΕΦΥΡΕΣ ΖΩΗΣ» του Συλλόγου για την Ψυχική Υγεία – ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ

Ο ΣΟΨΥ Πάτρας μέσα σε περίοδο οικονομικής-κοινωνικής κρίσης ανέλαβε σημαντικό ρόλο στην τοπική κοινότητα. Δημιούργησε το κέντρο ημερήσιας φροντίδας ψυχικά πασχόντων “ΓΕΦΥΡΕΣ ΖΩΗΣ” το οποίο αποτελεί ένα δίχτυ προστασίας των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας και των οικογενειών τους. Ειδικότερα, το Κέντρο Ημέρας αποτελεί μονάδα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και αποκατάστασης και εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια του Προγράμματος Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης «Ψυχαργώς» του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Όλες οι υπηρεσίες του ΣΟΨΥ Πάτρας παρέχονται άμεσα και δωρεάν από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ από έμπειρους και επιστημονικά καταρτισμένους εργαζόμενους και εθελοντές.

Στόχοι και δραστηριότητες Κέντρου Ημέρας

Η λειτουργία του Κέντρου Ημέρας στοχεύει:

1

Στην πρόληψη υποτροπής, στην αποφυγή και μείωση του χρόνου ψυχιατρικής νοσηλείας των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας.

2

Στη διερεύνηση των δυνατοτήτων και των αναγκών των ατόμων προκειμένου να καταστεί εξατομικευμένο αποκαταστασιακό πρόγραμμα για τον καθένα.

3

Στην ένταξη του ατόμου σε μια ποικιλία κοινωνικών και θεραπευτικών δραστηριοτήτων.

4

Στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας με στόχο την άρση του κοινωνικού στίγματος.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Ψυχιατρική αξιολόγηση και παρέμβαση

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμακευτικής αγωγής

Ατομική συμβουλευτική, υποστήριξη, ψυχοθεραπεία

Πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης

Χορήγηση ενδομυϊκής ή υποδόριας αγωγής, ενέσιμων ψυχιατρικών φαρμάκων

Υπηρεσίες αξιολόγησης, παρέμβασης και υποστήριξης σε παιδιά

Παρεμβάσεις ψυχοεκπαίδευσης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των φροντιστών

Υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας – Συμβουλευτικός σταθμός

Προγράμματα πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας

Λειτουργία Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) Ένταξης «Γέφυρες»

Δραστηριότητες Κέντρου Ημέρας:

Καθημερινό πρόγραμμα ομαδικών δραστηριοτήτων

Ατομική και ομαδική ψυχολογική υποστήριξη

Ομάδες ανάπτυξης κοινωνικών και ατομικών ικανοτήτων

Εργοθεραπεία, ήπια άθληση και εικαστικά

Συμμετοχή σε πολιτιστικά, αθλητικά και κοινωνικά δρώμενα

Στις “Γέφυρες Ζωής” του ΣΟΨΥ Πάτρας, επίσης, λειτουργούν:

Χώρος συνεστίασης – κοινωνικών δρώμενων, χώρος χαλάρωσης και ανάγνωσης:

Στο χώρο πραγματοποιούνται ποικίλες κοινωνικές δραστηριότητες όπως θεατρικές παραστάσεις, μουσικές βραδιές και βραδιές πολιτισμού.

Δανειστική Βιβλιοθήκη και Αναγνωστήριο

Λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο ενώ παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα πλοήγησης στο διαδίκτυο μέσω ασύρματης σύνδεσης (Wi-Fi). Ο εν λόγω χώρος λειτουργεί ως χώρος κοινωνικής συναναστροφής μεταξύ τόσο των ωφελούμενων όσο και της τοπικής κοινότητας με στόχο την κοινωνική επανένταξη, την ενίσχυση κοινωνικών σχέσεων, την προώθηση της αλληλεγγύης και της αποδοχής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο