Όραμα και αποστολή

Το όραμα μας

Ισότιμη κοινωνική ένταξη και στήριξη όλων των ανθρώπων με προβλήματα ψυχικής υγείας και των οικογενειών τους με όρους ισονομίας και αξιοπρέπειας.

Η αποστολή μας

Αποστολή του Συλλόγου μας είναι η παροχή υπηρεσιών ενδυνάμωσης και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων με προβλήματα ψυχικής υγείας και των οικογενειών τους.

Οι αξίες μας

Οι εργαζόμενοι, οι εθελοντές και τα μέλη του Συλλόγου είναι δεσμευμένοι στις αξίες της ισότητας, του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα, της διαφάνειας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της κοινωνίας των πολιτών.

Η κοινότητα μας

Η χρηματοδότηση του Συλλόγου προέρχεται από δωρεές, προγράμματα χρηματοδότησης κρατικού ή μη χαρακτήρα και γενικότερα τη στήριξη της κοινότητας. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και χωρίς καθυστέρηση από έμπειρους και επιστημονικά καταρτισμένους εργαζόμενους και εθελοντές.

Μετάβαση στο περιεχόμενο