Έρευνες

Ο ΣΟΨΥ Πάτρας έχει διεξάγει και συμμετάσχει στις παρακάτω έρευνες:

  • Διεξαγωγή εμπειρικών ερευνών στο πλαίσιο διοργάνωσης τριήμερων φεστιβάλ με αφορμή τη 10η Οκτωβρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας για τη Ψυχική Υγεία.
  • Υποστήριξη έρευνας σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικής διατριβής με τίτλος: “Διερεύνηση ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών στην υγεία και εν γένει στην ποιότητα ζωής οικογενειών με ψυχωτικό μέλος”. Η εν λόγω έρευνα με τη βοήθεια και του ΣΟΨΥ Πάτρας συγκέντρωσε το μεγαλύτερο δείγμα φροντιστών ψυχωτικών ατόμων (συνολικά 510 άτομα), που αντιστοιχούν περίπου στο 1% του πραγματικού αριθμού των φροντιστών στην Ελλάδα.
  • Υποστήριξη έρευνας με θέμα “Νευρογνωστικά ελλείμματα και στοιχεία γενικής ψυχοπαθολογίας σε υγιείς α’ βαθμού συγγενείς με ψυχωσική συμπτωματολογία: Η Σχέση τους με την ποιότητα ζωής και τη λειτουργικότητα”.
  • Υποβολή σε συνεργασία με την ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών του καινοτόμου προγράμματος με τίτλο: “Καινοτόμο Πρόγραμμα Μετανοσοκομειακής Υποστήριξης ατόμων που νοσηλεύονται για πρώτη φορά στο Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πάτρας ή παρουσιάζουν επανειλημμένες υποτροπές μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο” το οποίο έλαβε έγκριση σκοπιμότητας από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του ΥΥΚΑ, αλλά δεν υλοποιήθηκε, καθώς έληξε η πρόσκληση, χωρίς να προλάβει να κατατεθεί Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης.
Μετάβαση στο περιεχόμενο