Προώθηση στην Απασχόληση

  • ΤΟΠΕΚΟ
  • ΤΟΠΣΑ
  • Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ) Ένταξης με την επωνυμία «ΟΙ ΓΕΦΥΡΕΣ».
  • Υπηρεσίες εργασιακής συμβουλευτικής σε άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών.