Ομάδες

Σε ολοήμερη βάση από το τις 9 π.μ. μέχρι τις 8 μ.μ. στο πλαίσιο του Κέντρου Ημέρας «Γέφυρες Ζωής» του Συλλόγου για την Ψυχική Υγεία –ΣΟΨΥ Πάτρας λαμβάνουν χώρα οι παρακάτω δραστηριότητες, στις οποίες συμμετέχουν, στη διάρκεια όλης της εβδομάδας, σχεδόν το σύνολο των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας που είναι και μέλη του Συλλόγου. Οι δραστηριότητες αυτές είναι:

Ομάδες Εργοθεραπείας

 • Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής
 • Ομάδα Καλλιτεχνικών
 • Ομάδα Κατασκευών
 • Ομάδα Γυμναστικής
 • Ομάδα Yoga

Οι εργοθεραπευτικές παρεμβάσεις στοχεύουν στη λειτουργικότητα και την αυτονομία του ατόμου μέσω της βελτίωσης, της καλλιέργειας, της ανάπτυξης δεξιοτήτων ή της παρεμπόδισης της απώλειας αυτών.

Ομάδες Ενδυνάμωσης Αυτοφροντίδας - Αυτονομίας

 • Ομάδα Μαγειρικής
 • Ομάδα Προσωπικής Υγιεινής
 • Ομάδα Αγωγής της Υγείας
 • Ομάδα Αυτόνομης Διαβίωσης

Πρόκειται για ομαδικές δραστηριότητες που έχουν ως στόχο την ενίσχυση του ατόμου σε θέματα αυτοφροντίδας (διατροφή, φροντίδα χώρου -ατομική υγιεινή) και αυτόνομης διαβίωσης.

Ομάδες Έκφρασης & Διαπροσωπικών Δεξιοτήτων

 • Ομάδα Έκφρασης & Επικοινωνίας
 • Ομάδα Λόγου
 • Ομάδα Λογοτεχνίας
 • Ομάδα Προβολής Ντοκιμαντέρ
 • Ομάδα Περιοδικού «Τα ΣΟΨΥχα μας»
 • Ομάδα Θεατρικού Παιχνιδιού

Οι παρεμβάσεις εστιάζουν στην ενδυνάμωση δεξιοτήτων επικοινωνίας, έκφρασης και διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης. Στόχος είναι η ενθάρρυνση του ατόμου να εκφραστεί (λεκτικά ή μη), να μοιραστεί (σκέψεις, εμπειρίες, συναισθήματα) και να ανταποκριθεί -αλληλοεπιδρώντας στα ερεθίσματα της ομάδας.

Ομάδες Κοινωνικών Δεξιοτήτων

 • Ομάδα Κοινωνικής Λέσχης
 • Ομάδα Δικαιωμάτων

Πρόκειται για παρεμβάσεις που έχουν ως στόχο την εκπαίδευση και ενίσχυση δεξιοτήτων που αφορούν ζητήματα κοινωνικής αλληλεπίδρασης καθώς και απόκρισης σε διάφορες κοινωνικές καταστάσεις (διαπροσωπικές σχέσεις, διεκδικητική συμπεριφορά, αυτοεκπροσώπηση).

Ομάδες Εκπαίδευσης & Νοητικής Ενδυνάμωσης

 • Ομάδα Επιτραπέζιων παιχνιδιών
 • Ομάδα Σκακιού
 • Ομάδα Εκμάθησης Αγγλικών
 • Ομάδα Εκμάθησης χρήσης Η/Υ
 • Ομάδα Φωτογραφίας
 • Ομάδα Ιστορία της τέχνης

Οι παρεμβάσεις έχουν ως στόχο την ενίσχυση γνωστικών λειτουργιών (μνήμη, προσοχή, συγκέντρωση, οπτικοκινητικό συντονισμό) με απώτερο στόχο την ενδυνάμωση της λειτουργικότητας των ατόμων.

Ομάδες Ψυχαγωγίας & Δημιουργικής Απασχόλησης

 • Ομάδα Μουσικής
 • Ομάδα Κρουστών
 • Ομάδα Παραδοσιακών Χωρών
 • Ομάδα Latin & Ευρωπαϊκών Χωρών
 • Ομάδα Εικαστικών
 • Ομάδα Πλεκτών Δημιουργιών

Οι ομαδικές δραστηριότητες έχουν ως στόχο την ψυχαγωγία, τη δημιουργική απασχόληση και την έκφραση του ατόμου μέσω διαφορετικών μορφών τέχνης.

Κοινοτικές δράσεις ενδυνάμωσης & κινητοποίησης ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας

 • Εξωτερικές δραστηριότητες
 • Μονοήμερες & πολυήμερες εκδρομές
 • Συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις (εκθέσεις, αρχαιολογικοί χώροι κ.α.)

Πρόκειται για δραστηριότητες εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα που στοχεύουν στην αλληλεπίδραση των ατόμων με την κοινότητα και την κοινωνικοποίηση τους. Οι δράσεις επιπλέον ενθαρρύνουν το αίσθημα του ανήκειν σε ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο και μειώνουν το αίσθημα του κοινωνικού αποκλεισμού.

Ομάδες Εργασιακής Επανένταξης

Οι παρεμβάσεις έχουν ως στόχο την ενδυνάμωση του ατόμου και την κινητοποίηση του σε ζητήματα εργασιακής απασχόλησης καθώς και την ενημέρωση, προώθηση του σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.

Ομάδες Ψυχοεκπαίδευσης

Στόχος των ομάδων ψυχοεκπαίδευσης είναι η ενημέρωση και η κατανόηση της διαταραχής καθώς και η αποδοχή της φαρμακευτικής αγωγής. Παράλληλα, διαμορφώνεται μια σειρά από επιμέρους στόχους, η επίτευξη των οποίων συμβάλλει στη σφαιρική και κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη προσέγγιση της νόσου και την αντιμετώπισή της.

Ομάδες Φροντιστών

Οι παρεμβάσεις απευθύνονται σε φροντιστές ατόμων που πάσχουν από χρόνιες ψυχικές διαταραχές. Βασικός άξονας είναι η ενημέρωση τους αναφορικά με την ασθένεια του μέλους τους, η εκπαίδευση τους σε νέες δεξιότητες καθώς και η συμβουλευτική υποστήριξη τους στη διαχείριση ζητημάτων που προκύπτουν λόγω της ασθένειας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο