Ο ΣΟΨΥ Πάτρας ξεκινά θερινή Σχολή Γονέων. Η πρώτη συνάντηση την Τετάρτη 11 Μαΐου 2016.

«Η Σχολή Γονέων είναι μια σχολή στην οποία οι γονείς, νέοι και μεγαλύτεροι, μαθαίνουν το ‘επάγγελμα’ του γονέα με σκοπό την απόκτηση
ωριμότητας για καταστεί δυνατή η επικοινωνία ανάμεσα στις γενεές…».

Χουρδάκη Μαρία (2000), Σχολές Γονέων, Σκοπός – Μεθοδολογία Θεματολόγια, Εφαρμογές
1962‐2000, Αποτελέσματα, Φυλλάδιο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Σχολών Γονέων.

 

Στο πλαίσιο του Κοινωνικού- Κοινοτικού Σταθμού «Γέφυρες Ζωής» του ΣΟΨΥ Πάτρας αρχίζει τη λειτουργία της Σχολή Γονέων. Πρόκειται μια δωρεάν υπηρεσία του Συλλόγου για την κοινότητα που ξεκινάει Τετάρτη 11 Μαΐου 2016. Οι συναντήσεις της Σχολής Γονέων θα πραγματοποιούνται στο νέο κτίριο ΣΟΨΥ Πάτρας στην οδό Κανάρη 74 (συγκεκριμένα στη διασταύρωση των οδών Κανάρη και Καραϊσκάκη) δύο Τετάρτες το μήνα από 19.00 μ.μ έως τις 20.30 μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στα τηλέφωνα: 2610.621.273, 6977.452.647. Τον συντονισμό της ομάδας θα έχει η παιδοψυχίατρος κ. Τσούμα Ματούλα.
Σκοπός της σχολής γονέων είναι η εκπαίδευση και υποστήριξη των γονέων στο απαιτητικό και σύνθετο έργο τους.

Συγκεκριμένα, οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να:
• ενημερωθούν για τα στάδια της ανάπτυξης του παιδιού και να κατανοήσουν πώς και γιατί οι ανάγκες των παιδιών διαφοροποιούνται ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο.

• αναπτύξουν δεξιότητες για τη βελτίωση του γονικού τους ρόλου.

• ενημερωθούν για τους τρόπους σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης των παιδιών τους ανάλογα με την ηλικία τους.

• διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις ψυχικές και κοινωνικές ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξής τους.

• αναπτύξουν δεξιότητες για τη βελτίωση της επικοινωνίας της οικογένειας.

• ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες με άλλους γονείς και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο