Γίνε Εθελοντής

Οι εθελοντές είναι πολύτιμοι αρωγοί, καθώς απασχολούνται σε όλες τις δράσεις του ΣΟΨΥ Πάτρας. Ανάλογα με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν, ενεργοποιούνται οι εθελοντές μας, σύμφωνα πάντα με τη διαθεσιμότητά και την επιθυμία τους.

Όλοι οι εθελοντές που υλοποιούν και συμμετέχουν στις δραστηριότητες του συλλόγου υπόκεινται σε μηνιαία τρίωρη εποπτεία και εκπαίδευση από την Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή του ΣΟΨΥ Πάτρας.

Δικαιολογητικά Εθελοντών

  1. Φόρμα Αίτησης Εθελοντή – υποχρεωτικό
  2. Βιογραφικό Σημείωμα – υποχρεωτικό
  3. Φωτοτυπία Ταυτότητας ή/και διαβατηρίου – υποχρεωτικό
  4. Μια έγχρωμη φωτογραφία – υποχρεωτικό
  5. Αντίγραφο Πτυχίου (αν υπάρχει)
  6. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (αν υπάρχει)
  7. Σύμβαση Εθελοντών (δίνεται από τον ΣΟΨΥ Πάτρας)
  8. Ατομική συνέντευξη με τον ψυχίατρο του ΣΟΨΥ Πάτρας

Κάθε εθελοντής/εθελόντρια θα πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση και να επισυνάψει τα απαραίτητα δικαιολογητικά εφόσον είναι σύμφωνος.

Φόρμα Αίτησης Εθελοντή

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Γίνε εθελοντής στον Σύλλογο για την Ψυχική Υγεία στην Πάτρα.