Εθελοντισμός και Πρακτική Άσκηση

Οι εθελοντές είναι πολύτιμοι αρωγοί, καθώς απασχολούνται σε όλες τις δράσεις του ΣΟΨΥ Πάτρας. Ανάλογα με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Εθελοντισμός και Πρακτική Άσκηση.