“Ψ” Social Club: 1η Συνάντηση 14/11/2023

“Ψ” Social Club: Ομάδα Κοινωνικής Λέσχης ΣΟΨΥ Πάτρας

Η πρώτη συνάντηση ορίζεται στις 14/11/2023 και ώρα 15.00 

 

Ο Σύλλογος για την Ψυχική Υγεία ΣΟΨΥ Πάτρας πιστός στις αρχές της αυτό-οργάνωσης και της αυτό-εκπροσώπησης επιδιώκει μέσα από τις ομάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και υποστήριξης, την ανάπτυξη των ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων των μελών του, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους. 

 

Υπό το πρίσμα αυτό, θα θέλαμε να ενθαρρύνουμε τα μέλη του Συλλόγου να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση και λειτουργία της ομάδας Κοινωνικής Λέσχης “Ψ” Social Club.

 

Η φιλοσοφία και ο χαρακτήρας της ομάδας αυτής δημιουργεί το πλαίσιο και τη δυναμική στα μέλη να αυτοεκπροσωπούνται, να αποφασίζουν για θέματα που τους αφορούν, να λειτουργούν ομαδικά, να παίρνουν πρωτοβουλίες, να διεκδικούν.

 

Καλούμε, τα μέλη, που επιθυμούν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο, σε μια πρώτη συνάντηση με το προσωπικό στις 14/11/2023 προκειμένου να δοθούν κάποιες διευκρινήσεις με στόχο τη λειτουργία και υλοποίηση της ομάδας Λέσχης με αυτά τα χαρακτηριστικά. 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο