Ψήφισε τον ΣΟΨΥ Πάτρας για να συνεχίζει να εκπαιδεύει και να προωθεί στην αγορά εργασίας άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας

Ο Σύλλογος για την Ψυχική Υγεία –ΣΟΨΥ Πάτρας συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής Προγραμμάτων ΜΚΟ προς χρηματοδότηση για το έτος 2017, που διοργανώνει η εταιρία Global Sustain. Ο ΣΟΨΥ Πάτρας προτείνει το έργο με τίτλο «Εκπαίδευση και προώθηση στην αγορά εργασίας ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας», που σκοπό έχει την ομαλή κοινωνική και επαγγελματική επανένταξή των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας.
Ο ρόλος των επαγγελματιών ψυχικής υγείας, που υλοποιούν το εν λόγω εγχείρημα, θα είναι διαμεσολαβητικός και διασυνδετικός μεταξύ του ψυχικά πάσχοντα και της αγοράς εργασίας. Σε συνεργασία, λοιπόν, με ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό θα διεξαχθούν οι σχετικές δράσεις, ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω:
• Καταγραφή των κοινωνικών δικτύων του ασθενούς και ενεργοποίηση όλων των υποστηρικτικών συστημάτων
• Μελέτη των δεξιοτήτων και κλίσεων πριν και μετά την έναρξη της νόσου
• Συνταίριασμα δεξιοτήτων του πάσχοντα και κατάλληλων εργασιών
• Διαπίστωση πιθανών γνωστικών στρεβλώσεων σχετικά με τον εαυτό και τις δυνατότητές του
• Εκμάθηση τεχνικών μείωσης του άγχους
• Διδασκαλία μεθόδων εξεύρεσης εργασίας και σύνταξης βιογραφικού
• Εξασφάλιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους πάσχοντες
• Ενημέρωση της κοινότητας και των πιθανών εργοδοτών για την άρση των αρνητικών στερεοτύπων
Η επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με ψυχικές διαταραχές προσκρούει στα κοινωνικά στερεότυπα για τη ψυχική νόσο και επιδιώκει να ενισχύσει το κοινωνικό κεφάλαιο του ασθενούς και να αξιοποιήσει τα υγιή στοιχεία του συστήματος, μέσα στο οποίο δρα. Ο Σύλλογος για τη Ψυχική Υγεία – ΣΟΨΥ Πάτρας οραματίστηκε και υλοποίησε τη πρώτη καφετέρια της Πάτρας στην όποια εργάζονται άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας τον Οκτώβριου του 2016. Ήδη από τον Οκτώβριο του 2017, συστάθηκε μία ομάδα ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας με σκοπό την ενδυνάμωση τους και την εργασία στο καφέ Γέφυρες. Επιπλέον, ήδη δύο άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας – μέλη του ΣΟΨΥ Πάτρας εργάζονται στο καφέ Γέφυρες κατόπιν παρεμβάσεων επαγγελματικής αποκατάστασης σε ατομικό επίπεδο. Ο ΣΟΨΥ Πάτρας επιχειρεί να συνεχίσει το παρόν έργο προκειμένου να επωφεληθούν περισσότερα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας.
Στο πλαίσιο της πολιτικής Εταιρικής Υπευθυνότητας, η Global Sustain, στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, προσφέρει ποσοστό των κερδών της για τη χρηματοδότηση έργων και προγραμμάτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ). Η τελική επιλογή των προγραμμάτων προς χρηματοδότηση βασίζεται στα αποτελέσματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, η οποία διεξάγεται μέσω του Facebook μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου στις 9:00π.μ. Κάθε επισκέπτης μπορεί να συμμετάσχει μόνο μια φορά και πρέπει υποχρεωτικά να ψηφίσει τουλάχιστον δύο (2) ΜΚΟ. Για την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσει μία έγκυρη διεύθυνση Ε-mail. Μπορείτε να ψηφίσετε στους παρακάτω συνδέσμους:

• Μέσω desktop:
https://www.facebook.com/GlobalSustain/app/328997750532910/

• Μέσω κινητού ή tablet: http://polls.globalsustain.org/index.php?pi=14&di=144703&st=ydff

 

Ο ΣΟΨΥ Πάτρας ζητά τη στήριξη του ευρύ κοινού με την ψήφο του!

Μετάβαση στο περιεχόμενο