Τα μέλη του Συλλόγου για την Ψυχική Υγεία Πάτρας, συμμετέχουν στο Equal Sport For All

Τα μέλη του Συλλόγου για την Ψυχική Υγεία συμμετέχουν στην υλοποίηση της παρέμβασης του έργου “Equal Sport For All” το οποίο συντονίζεται από το Εργαστήριο Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.
Η παρέμβαση έχει σκοπό την βελτίωση των μοντέλων και των κατευθυντήριων γραμμών για την άθληση Α.Μ.Ε.Α

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο