ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΟΨΥ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Στις 8 Μαΐου ημέρα Δευτέρα ,ο ΣΟΨΥ Πάτρας παρευρέθηκε στην Αθήνα και συμμετείχε στις εργασίες του ιδρύματος Μποδοσάκη.

Στόχος του ιδρύματος Μποδοσάκη ήταν οι ευάλωτες ομάδες και κυρίως η ενδυνάμωση αυτών.

Συγκεκριμένα δόθηκε έμφαση στον αποκλεισμό των ψυχικά πασχόντων και στην αύξηση της ευαλωτότητας τους λόγω της οικονομικής κρίσης. Έχοντας ως βάση αυτό, διερευνήθηκαν νέες προκλήσεις για την προαγωγή της ψυχικής υγείας τους και προτάθηκαν νέες ιδέες από τους συμμετέχοντες .

Οι προτάσεις που συζητήθηκαν ήταν επικεντρωμένες στην άμεση κινητοποίηση των ευάλωτων ομάδων μέσω δράσεων ενημέρωσης και εκμάθησης επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Μέρος των εργασιών αφιερώθηκε και στην διερεύνηση των αναγκών των εργαζομένων των δομών καθώς και στις οργανωτικές ανάγκες αυτών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο