ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Ο Σύλλογος για την Ψυχική Υγεία- Σ.Ο.Ψ.Υ. Πάτρας συμμετείχε στο Διαδικτυακό Σεμινάριο με τίτλο “Μιλώντας για την Ψυχική Υγεία” της Κοινωνικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών. Στο παρακάτω link μπορείτε να παρακολουθήσετε το Διαδικτυακό Σεμινάριο. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για αυτή μας την συνεργασία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο