Συμμετοχή στο 10o Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Regional Growth Conference 2022!

Η πρόεδρος του Συλλόγου για την Ψυχική Υγεία, Μπίκου Χριστίνα εκπροσώπησε το φορέα στο 10o Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Regional Growth Conference 2022 που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, Πέμπτη 9 έως Σάββατο 11 Ιουνίου 2022. Η κα Μπίκου τοποθετήθηκε αναφορικά με τα ζητήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ψυχική αναπηρία και οι φροντιστές τους και τόνισε την ανάγκη ουσιαστικότερων παρεμβάσεων που θα έχουν αντίκτυπο στην ψυχική υγεία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο