ΣΟΨΥ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Φωτεινή Κόρδα

Ετών 27

Ψυχολόγος
Τα τελευταία 2 χρόνια είμαι μια εκ των δύο leaders της ομάδας “Έκφραση και
επικοινωνία”. Σκοπός της ομάδας είναι μέσω βιωματικών ασκήσεων και
παιχνιδιών να αυξήσουμε το ομαδικό πνεύμα και την ανάδυση και έκφραση
των συναισθημάτων.
Μέσα από τις σπουδές μου και την πρακτική μου άσκηση στην Αθήνα, όταν επέστρεψα στην Πάτρα ήθελα να συνεχίσω την εθελοντική εργασία και να προσφέρω σε διάφορες κοινωνικές ομάδες. Η ομάδα που συμμετείχα πήγε πολύ καλύτερα απ’ ότι φανταζόμουν. Τα μέλη της ομάδας μας εμπιστεύθηκαν, περάσαμε όμορφα, γελάσαμε, δημιουργήσαμε και καταφέραμε μέσα σε αυτή
τη 1 ώρα να αφήσουμε στην άκρη τις έγνοιες και να εκδηλώσουμε την δημιουργικότητά μας. Είναι χαρά να προσφέρεις και να εκτιμάται. Εύχομαι να συνεχίσω και την επόμενη χρονιά.

Μετάβαση στο περιεχόμενο