Πρακτική Άσκηση

Στον φορέα δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης πρακτικής άσκησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών κοινωνικών – ανθρωπιστικών επιστημών. Επαγγελματίες του κέντρου αναλαμβάνουν την θεωρητική – πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών καθώς και την εποπτεία τους.

Δικαιολογητικά Πρακτικής Άσκησης

  1. Φόρμα Αίτησης Πρακτικής – υποχρεωτικό
  2. Βιογραφικό Σημείωμα – υποχρεωτικό
  3. Φωτοτυπία Ταυτότητας ή/και διαβατηρίου – υποχρεωτικό
  4. Βεβαίωση Σπουδών – υποχρεωτικό
  5. Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης (δίνεται από τον ΣΟΨΥ Πάτρας) 

*Φόρμα Αίτησης Πρακτικής (Συμπλήρωση online) 

Κάθε ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση και να επισυνάψει τα απαραίτητα δικαιολογητικά εφόσον είναι σύμφωνος.

Φόρμα Πρακτικής Άσκησης

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Πραγματοποίησε την πρακτική σου άσκηση στον Σύλλογο για την Ψυχική Υγεία στην Πάτρα.

    Μετάβαση στο περιεχόμενο