Πλήρης απαλλαγή ή μείωση στα δημοτικά τέλη.

Οι δικαιούχοι απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη δεν θα υποβάλλουν νέα αίτηση για το 2020, θα ισχύει η αίτηση του 2019. Λόγω της πανδημίας του κορωνoϊού οι δικαιούχοι απαλλαγών δημοτικών τελών που είχαν από το 2019 την απαλλαγή θα την διατηρήσουν και για το 2020, χωρίς υποβολή νέας αίτησης, προκειμένου να μην συνωστίζονται στις δημοτικές υπηρεσίες.

Αίτηση  για την απαλλαγή ή μείωση  δημοτικών τελών θα υποβάλλουν μόνο  :

α) οι νέοι δικαιούχοι όλων των κατηγοριών ,

β) οι δικαιούχοι του ΚΕΑ,

γ) οι άνεργοι ,

δ) όσοι έχουν αλλάξει διεύθυνση, 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά  θα υποβληθούν μόνο  ηλεκτρονικά  στο mail  protodp@patras.gr από  1/4/2020.

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.e-patras.gr/web/guest/article?id=1234224&fbclid=IwAR0nA5y63mlQZvTvpiWvNbfS2JImjbOB6Imcns0w-y1oLCP4UtCIZhIZjiQ

Μετάβαση στο περιεχόμενο