ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2020

«Μεγαλύτερες επενδύσεις – Μεγαλύτερη πρόσβαση»

Ας επενδύσουμε στην ψυχική υγεία : Εκστρατεία του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (WHO) από κοινού με την Παγκόσμια Ομοσπονδία για την Ψυχική Υγεία (WFMH) και τον Οργανισμό «Ενωμένοι για την Παγκόσμια Ψυχική Υγεία» (United for Global Mental health)

Το επιχείρημα της υγείας

 • Σχεδόν 1 δις ανθρώπων έχουν κάποια ψυχική διαταραχή και οποιοσδήποτε, οπουδήποτε μπορεί να επηρεαστεί.
 • Η κατάθλιψη αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες ασθένειας και αναπηρίας των εφήβων και των ενηλίκων.
 • 1 στα 5 παιδιά και εφήβους έχει κάποια ψυχική διαταραχή.
 • Τα άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές όπως η σχιζοφρένεια πεθαίνουν 10-20 χρόνια νωρίτερα από το γενικό πληθυσμό.
 • Η αυτοκτονία είναι η αιτία θανάτου περίπου 800.000 ανθρώπων κάθε χρόνο – 1 κάθε 40 δευτερόλεπτα – και αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου νέων 15-29 ετών.

Το έλλειμμα φροντίδας

 • Παρά τον παγκόσμιο χαρακτήρα και το μέγεθος των ψυχικών διαταραχών, το χάσμα μεταξύ ζήτησης και προσφοράς υπηρεσιών ψυχικής υγείας παραμένει μεγάλο.
 • Σχετικά λίγοι άνθρωποι ανά τον κόσμο έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας.
 • Στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος περισσότεροι από το 75% των ανθρώπων με ψυχικές διαταραχές δεν λαμβάνουν καμία απολύτως θεραπεία για την κατάστασή τους.
 • Τα σοβαρά κενά στην φροντίδα ψυχικής υγείας είναι αποτέλεσμα της εδώ και πολλές δεκαετίες χρόνιας υποχρηματοδότησης της προαγωγής, πρόληψης και φροντίδας ψυχικής υγείας.
 • Το στίγμα, οι διακρίσεις και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές εξακολουθούν να αποτελούν ευρέως διαδομένες πρακτικές.

Το οικονομικό κόστος

 • Η απώλεια παραγωγικότητας λόγω κατάθλιψης και άγχους, δύο εκ των συνηθέστερων ψυχικών διαταραχών, κοστίζει στην παγκόσμια οικονομία 1 τρις $ΗΠΑ ετησίως.

Το έλλειμμα επενδύσεων

 • Κατά μέσο όρο, οι χώρες ξοδεύουν για την ψυχική υγεία λιγότερο από το 2% του εθνικού προϋπολογισμού για την υγεία.
 • Παρά την αύξηση της αναπτυξιακής βοήθειας για την ψυχική υγεία τα τελευταία χρόνια,  τα ποσά για την ψυχική υγεία δεν ξεπέρασαν ποτέ το 1% της αναπτυξιακής βοήθειας για την υγεία.

Τα καλά νέα

 • Ορισμένες από τις συνηθέστερες ψυχικές διαταραχές όπως είναι η κατάθλιψη και το άγχος, μπορούν να αντιμετωπισθούν με ψυχοθεραπεία, φαρμακευτική αγωγή ή συνδυασμό ψυχοθεραπείας και φαρμακευτικής αγωγής.
 • Για κάθε 1$ ΗΠΑ που επενδύεται στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης και του άγχους, η απόδοση είναι 5$ ΗΠΑ.
 • Για κάθε 1$ ΗΠΑ που επενδύεται σε τεκμηριωμένες θεραπευτικές πρακτικές για την εξάρτηση από τα ναρκωτικά, η απόδοση είναι 7$ ΗΠΑ μειωμένης εγκληματικότητας και εξόδων που σχετίζονται με την ποινική δικαιοσύνη.
 • Το ευρύτερο ιατρικό προσωπικό μπορεί να εκπαιδευτεί στη διάγνωση και θεραπεία ψυχικών διαταραχών.
 • Ο τακτικός ιατρικός έλεγχος των ατόμων με σοβαρές ψυχικές διαταραχές μπορεί να προλάβει τους πρόωρους θανάτους.
 • Η ποιότητα ζωής των ατόμων με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού και άνοια μπορεί να βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό με την εκπαίδευση και κατάρτιση των φροντιστών τους.
 • Τα δικαιώματα των ατόμων με ψυχικές διαταραχές μπορούν να προστατευτούν και να προαχθούν μέσω της νομοθεσίας για την ψυχική υγεία, των πολιτικών, της ανάπτυξης οικονομικά προσιτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα και την εμπλοκή των ιδίων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και των οικογενειών τους.

https://www.who.int/campaigns/world-mental-health-day/world-mental-health-day-2020/world-mental-health-day-campaign

………………………………………………

Μετάβαση στο περιεχόμενο