ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2020:«Μεγαλύτερες επενδύσεις – Μεγαλύτερη πρόσβαση» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παρακάτω παρατίθεται η προσπάθεια των δομών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Οργανώσεων (ΠΟΣΟΨΥ) για την Ψυχική Υγεία στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας Ψυχικής υγείας με στόχο τη μεγαλύτερη επένδυση των πολιτών σε τέτοιας φύσης ζητήματα καθώς και μεγαλύτερη προσβασιμότητα αυτών σε δομές.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2020:«Μεγαλύτερες επενδύσεις – Μεγαλύτερη πρόσβαση» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΠΕΙΔΗ, σχεδόν 1 δις ανθρώπων ανά τον πλανήτη έχουν κάποια ψυχική διαταραχή,

ΕΠΕΙΔΗ, σχετικά λίγοι άνθρωποι ανά τον κόσμο έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας,

ΕΠΕΙΔΗ, η πανδημία του Covid-19 επιδείνωσε την ψυχική υγεία και ευεξία πολλών ανθρώπων,

ΕΠΕΙΔΗ, οι ψυχικές διαταραχές όπως είναι οι αγχώδεις διαταραχές, η κατάθλιψη, η διπολική διαταραχή και η σχιζοφρένεια, εάν δεν διαγνωσθούν και δεν αντιμετωπισθούν αποτελούν τις κύριες αιτίες χαμηλών επιδόσεων στην εργασία και αναστατώσεων στην οικογένεια και συμβάλλουν σημαντικά στην επιβάρυνση της υγείας παγκοσμίως,

ΕΠΕΙΔΗ, πολλές ψυχικές διαταραχές θεραπεύονται ή προλαμβάνονται αλλά στα άτομα με ψυχικές διαταραχές ανέκαθεν δίνονταν μικρή προσοχή και ενδιαφέρον από το γενικό πληθυσμό, το σύστημα γενικής υγειονομικής περίθαλψης και τους εκλεγμένους και διορισμένους διαμορφωτές των δημόσιων πολιτικών, με αποτέλεσμα οι διαταραχές αυτές να μην αποτελούν προτεραιότητα,

ΕΠΕΙΔΗ, η Παγκόσμια Ομοσπονδία για την Ψυχική Υγεία (WFMH) επέλεξε για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 2020 το θέμα «Ψυχική Υγεία για Όλους: Μεγαλύτερες Επενδύσεις, Μεγαλύτερη Πρόσβαση» προτρέποντας μεγαλύτερες επενδύσεις σε κατάλληλες και ισότιμες υπηρεσίες ψυχικής υγείας καθώς και υποστήριξη των κοινωνικών καθοριστικών παραγόντων της υγείας, για την αντιμετώπιση της προαγωγής και πρόληψης ψυχικής υγείας,Εγώ, …………………………………………………………………………………………………………………………………………..(ονοματεπώνυμο/ιδιότητα) διακηρύσσω την 10 Οκτωβρίου 2020 ως Παγκόσμια Ημέρας Ψυχικής Υγείας στην πόλη ……………………………..και καλώ όλους τους κυβερνητικούς οργανισμούς και φορείς ψυχικής υγείας καθώς και τους εκλεγμένους και διορισμένους δημοσίους λειτουργούς σε τοπικό και εθνικό επίπεδο να συνεργασθούν με τους Συλλόγους Ψυχικής Υγείας ώστε να αυξήσουν την ενημέρωση του γενικού πληθυσμού για την ψυχική υγεία,να αυξήσουν την αποδοχή των ψυχικών διαταραχών και των ανθρώπων που ζούνε με αυτές,να προάγουν δημόσιες πολιτικές ενίσχυσης των υπηρεσιών διάγνωσης, θεραπείας και υποστήριξης όσων τις έχουν ανάγκη μέσα από την υιοθέτηση μιας συνολικής προσέγγισης των συστημάτων και να μειώσουν το επίμονο στίγμα και τις διακρίσεις που πολύ συχνά εμποδίζουν τους ανθρώπους να αναζητήσουν υπηρεσίες και υποστήριξη.

Περαιτέρω, ενθαρρύνω όλους τους πολίτες να ενταχθούν και να στηρίξουν Συλλόγους Ψυχικής Υγείας που μάχονται ώστε η ψυχική υγεία να αποτελέσει προτεραιότητα σε ολόκληρη τη χώρα. Η ψυχική υγεία δεν αφορά μόνο τους άλλους ούτε μόνο όσους πάσχουν!Μαζί θα κάνουμε τη διαφορά και θα προάγουμε ψυχικά υγιείς κοινότητες και πολίτες!

Υπογραφή…………………………………………………….

Τίτλος……………………………………………………………Φορέας…………………………………………………………Ημερομηνία…………………………………………………..

Μετάβαση στο περιεχόμενο