Οι ψυχολογικές επιπτώσεις της ανεργίας σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Η παρέμβαση του ΣΟΨΥ Πάτρας

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας, διεξήχθη ημερίδα από τους τοπικούς φορείς ψυχικής υγείας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Η εργασιακή σύμβουλος του φορέα μας, κα Αγγελική Κακαφώνη, πραγματοποίησε εισήγηση με θέμα «Οι ψυχολογικές επιπτώσεις της ανεργίας σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Η παρέμβαση του ΣΟΨΥ Πάτρας». Ο ΣΟΨΥ Πάτρας παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας και εργασιακής συμβουλευτικής σε άνεργα άτομα άνω των 50 ετών με απώτερο στόχο την εργασιακή επανένταξη. Το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται στους ανέργους άνω των 50 ετών υλοποιούνται με δωρεά του ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος.

 

A26O1100A26O1136

Μετάβαση στο περιεχόμενο