Κατανομή νέων ωφελούμενων στο Κέντρο Ημέρας του ΣΟΨΥ για το 2020

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται οι νέοι ωφελούμενοι για το έτος 2020, για το Κέντρο Ημέρας του Σ.Ο.Ψ.Υ.


Παρατηρείται μία ραγδαία αύξηση (352 άτομα) στους ανθρώπους που ζήτησαν την βοήθεια μας και δεν είχαν αντιμετωπίσει, ξανά, στο παρελθόν, κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας.Η πραγματικότητα που ζούμε αποτυπώνεται σε αυτή την μεγάλη αριθμητική αύξηση και, ο Σ.Ο.Ψ.Υ στέκεται δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους που, για πρώτη φορά, εμπλέκονται σε μία τέτοια ιδιαίτερη συνθήκη.


68 άτομα ήταν χρόνιοι λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Επίσης, 61 άτομα εκ των νέων ωφελούμενων αφορούσαν σε παιδιά/εφήβους,

Τέλος, 18 άτομα ήταν φροντιστές ενηλίκων και 8 άτομα φροντιστές ανηλίκων. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο