Ιατροκοινωνική Εκδήλωση!

Ο σύλλογος για την ψυχική υγεία  ΣΟΨΥ Πάτρας σε συνεργασία  με την Πανελλήνια Εταιρεία Γηριατρικής & Γεροντολογίας συνδιοργάνωσε  Ιατροκοινωνική Εκδήλωση την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 στο χώρο της Γηριατρικής με  κεντρικό θέμα Μέση Ηλικία και Πρώιμες Αλλαγές του Γήρατος καθώς και πρόδρομα συμπτώματα της κατάθλιψης.