Ιατροκοινωνική Εκδήλωση!

Ο σύλλογος για την ψυχική υγεία  ΣΟΨΥ Πάτρας σε συνεργασία  με την Πανελλήνια Εταιρεία Γηριατρικής & Γεροντολογίας συνδιοργάνωσε  Ιατροκοινωνική Εκδήλωση την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 στο χώρο της Γηριατρικής με  κεντρικό θέμα Μέση Ηλικία και Πρώιμες Αλλαγές του Γήρατος καθώς και πρόδρομα συμπτώματα της κατάθλιψης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο