Εφάπαξ εκτέλεση επαναλαμβανόμενων συνταγών για χρόνιες παθήσεις έως και τρεις (3) μήνες

Δυνατότητα εφάπαξ εκτέλεσης επαναλαμβανόμενων συνταγών για χρόνιες παθήσεις έως και τρεις (3) μήνες σύμφωνα με την εγκύκλιο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο