Εργασιακή εξουθένωση και τρόποι προαγωγής της ψυχικής ανθεκτικότητας.

Το πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης Κανένας Μόνος στην Πανδημία και ο Σύλλογος για την ψυχική υγεία ΣΟΨΥ Πατρών συνεχίζουν την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ψυχοεκπαίδευσης με στόχο τη συζήτηση σε θέματα ψυχικής υγείας. Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 31 Μαΐου επισκεφτήκαμε την Δομή Αστέγων του δήμου Πατρέων σε μια δράση που απευθυνόταν στο προσωπικό φροντίδας με θέμα την Εργασιακή εξουθένωση και τους τρόπους προαγωγής της ψυχικής ανθεκτικότητας. Ευχαριστούμε θερμά το επιστημονικό προσωπικό για τη συνεργασία και τη συμμετοχή τους στην δράση μας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο