Επιμορφωτικό Σεμινάριο – workshop για εκπαιδευτικούς με τίτλο: «Υποστηρίζοντας μαθητές που θρηνούν την απώλεια του αγαπημένου τους προσώπου»

Το Επιμορφωτικό Σεμινάριο – workshop για εκπαιδευτικούς με τίτλο: «Υποστηρίζοντας μαθητές που θρηνούν την απώλεια του αγαπημένου τους προσώπου» έλαβε χώρα το Σάββατο 21 Απριλίου 2018, ώρες 10.00 – 13.30, στον χώρο του Συλλόγου ΣΟΨΥ Πάτρας, από τους κοινωνικούς λειτουργούς, Λάμπρο Αραπάκο και Αντιγόνη Μαράγγου . Οι συμμετέχοντες έλαβαν ενημέρωση για τις δράσεις του συλλόγου, ερωτήθηκαν για τις γνώσεις τους πάνω στο ζήτημα και για τυχόν προσωπικά βιώματα που οι ίδιοι έχουν αντιμετωπίσει, μετέπειτα έγινε η παρουσίαση, μια σχετική βιωματική άσκηση, και τέλος μια αξιολόγηση της διαδικασίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο