Δράση του προγράμματος “Κανένας Μόνος στην Πανδημία” σε συνεργασία με την 7η ΤΟΜΥ Πατρέων.

Ο Σύλλογος για την Ψυχική Υγεία ΣΟΨΥ Πάτρας συνεχίζει τις δράσεις του προγράμματος “Κανένας Μόνος στην Πανδημία” σε συνεργασία αυτή την φορά με την 7η ΤΟΜΥ Πατρέων.

Η δράση μας αφορούσε το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και έλαβε χώρα τη Δευτέρα 8 Μαΐου, 10.00-12.00, στο χώρο του Κέντρου Υγείας. Οι θεματικές που παρουσιάστηκαν αφορούσαν την εργασιακή εξουθένωση, τη διαχείριση στρες και την προώθηση της αυτοφροντίδας.

Ευχαριστούμε πολύ την κοινωνική υπηρεσία και το προσωπικό του κέντρου για τη βοήθειά τους στην οργάνωση και στην πραγματοποίηση της δράσης!

Μετάβαση στο περιεχόμενο