Δράση ενημέρωσης Τρίτη 4 Ιουλίου 2023 στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό ΤΟΜΥ Αγίου Αλεξίου Πάτρας από επαγγελματίες του ΣΟΨΥ Πάτρας

Επαγγελματίες του ΣΟΨΥ Πάτρας, την Τρίτη 4 Ιουλίου 2023, στα πλαίσια του Προγράμματος Παροχής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στον Γενικό Πληθυσμό του Υπουργείου Υγείας “Κανένας Μόνος στην Πανδημία”, πραγματοποίησαν δράση ενημέρωσης και ψυχοεκπαίδευσης σε εργαζομένους της Τοπικής Μονάδας Υγείας Αγίου Αλεξίου στην Πάτρα. Ο στόχος της δράσης ήταν, να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού της ανωτέρων μονάδας, σχετικά με την εργασιακή εξουθένωση σε χώρους υγείας αλλά και την προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας που είναι αναγκαίο να αναπτύξουν οι εμπλεκόμενοι.

Ευχαριστούμε, θερμά το επιστημονικό προσωπικό για την συνεργασία και τη συμμετοχή τους στην δράση μας.

 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο