Δράση ενημέρωσης στην κοινότητα από τον Σύλλογο για την Ψυχική Υγεία Πάτρας στα  πλαίσια του προγράμματος ”Κανένας Μόνος στην Πανδημία

Εικόνες από την δράση ενημέρωσης στην κοινότητα  την Παρασκευή 24 Μαρτίου από τον Σύλλογο για την Ψυχική Υγεία Πάτρας στα  πλαίσια του προγράμματος ”Κανένας Μόνος στην Πανδημία- Μακροχρόνιες συνέπειες της πανδημίας στην ψυχική μας υγεία”. Ο Σύλλογος και το εν λόγω πρόγραμμα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, προσφέρει ατομικές συνεδρίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και ομαδικές συναντήσεις ψυχοεκπαίδευσης σχετικά με την ψυχική υγεία σε ποικίλες κοινωνικές ομάδες όπως χρόνιοι ασθενείς, εκπαιδευτικό και μαθητικό πληθυσμό, ιατρονοσηλευτικό προσωπικό καθώς και στον ευρύτερο πληθυσμό της κοινότητας.

Ευχαριστούμε την τοπική αυτοδιοίκηση για την χορήγηση άδειας και την υποστήριξη στην δράση μας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο