Δράση ενημέρωσης σε μαθητικό πληθυσμό Δημοτικού Σχολείου με θεματική την κοινωνική και συναισθηματική μάθηση.

O Σύλλογος για την Ψυχική Υγεία Πάτρας και το Πρόγραμμα Παροχής Υποστήριξης της
Ψυχικής Υγείας «Κανένας Μόνος στην Πανδημία» στο οποίο συμμετέχει, συνεχίζει τις
εκπαιδευτικές δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην σχολική κοινότητα.
Συγκεκριμένα, την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε δράση ενημέρωσης στο
μαθητικό πληθυσμό του 53 ου Δημοτικού Σχολείου με θεματική την κοινωνική και
συναισθηματική μάθηση.
Ευχαριστούμε θερμά τους καθηγητές και τη διεύθυνση των σχολικών μονάδων για την
πολύτιμη βοήθεια και συνεργασία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο