Δράση ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πάτρας (ΣΔΕ).

O Σύλλογος για την Ψυχική Υγεία Πάτρας και το Πρόγραμμα Παροχής Υποστήριξης της Ψυχικής Υγείας «Κανένας Μόνος στην Πανδημία» στο οποίο συμμετέχει, συνεχίζει τις εκπαιδευτικές δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην σχολική κοινότητα. Συγκεκριμένα, την  Τετάρτη 3 Μαΐου πραγματοποιήθηκε δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στους εκπαιδευόμενους  στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας  Πάτρας (ΣΔΕ) με θεματική: «Το στίγμα για την ψυχική υγεία. Διαχείριση άγχους και κατάθλιψης και τρόποι αυτοφροντίδας».

Ευχαριστούμε θερμά τους εκπαιδευτικούς, την ψυχολόγο και τη διεύθυνση του σχολείου για την πολύτιμη βοήθεια και συνεργασία. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο