Δράσεις του προγράμματος “Κανένας Μόνος στην Πανδημία” σε συνεργασία με το ΤΟΜΥ Τριών Ναυάρχων.

Ο Σύλλογος για την Ψυχική Υγεία ΣΟΨΥ Πάτρας συνεχίζει τις δράσεις του προγράμματος “Κανένας Μόνος στην Πανδημία” σε συνεργασία αυτή την φορά με το ΤΟΜΥ Τριών Ναυάρχων στην Πάτρα.

Η δράση μας αφορούσε το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και έλαβε χώρα την Τετάρτη 5 Απριλίου, 12.00-14.00, στο χώρο του κέντρου υγείας και είχε θέματα την εργασιακή εξουθένωση, τη διαχείριση στρες και την προώθηση της αυτοφροντίδας.

Ευχαριστούμε πολύ την κοινωνική υπηρεσία και το προσωπικό του κέντρου για τη βοήθειά τους στην οργάνωση και στην πραγματοποίηση της δράσης!

Μετάβαση στο περιεχόμενο