Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης στην κοινότητα

.

Ο Σύλλογος για την Ψυχική Υγεία Πάτρας και το Πρόγραμμα Παροχής Υποστήριξης της

Ψυχικής Υγείας <<Κανένας Μόνος στην Πανδημία>> στο οποίο συμμετέχει από τον

Ιανουάριο του 2021, συνεχίζει τις δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης στην

κοινότητα. Την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου του 2023 πραγματοποιήθηκαν δύο εκδηλώσεις στην

Νοσηλευτική Μονάδα και Γενικό Νοσοκομείο Κρεστένων του Δήμου Ηλείας με πρώτη την

δράση ενημέρωσης στο Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό με θεματική την Εργασιακή

Εξουθένωση και δεύτερη, την δράση ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης στο γενικό

πληθυσμό με θεματική τις Μακροχρόνιες Επιπτώσεις της Πανδημίας και τους τρόπους

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

Ευχαριστούμε θερμά την διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου για την ομαλή

συνεργασία και την υποστήριξη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο