Διαταραχές της μάθησης ή “μαθησιακά προβλήματα”

Γράφει η παιδοψυχίατρος του Κοινωνικού-Κοινοτικού Σταθμού Ψυχικής Υγείας “Γέφυρες Ζωής”  του Συλλόγου για τη Ψυχική Υγεία- ΣΟΨΥ Πάτρας, κ. Σταματία Τσούμα

 

Οι διαταραχές της μάθησης περιλαμβάνουν τη δυσαναγνωσία, τη δυσαριθμησία, τη δυσγραφία και την δυσορθογραφία.

Η δυσαναγνωσία ή διαταραχή της ανάγνωσης ή “δυσλεξία” χαρακτηρίζεται από μειωμένη επίδοση του παιδιού στην ακρίβεια, την ταχύτητα ή την κατανόηση αυτού που διαβάζει.

Η δυσαριθμησία ή διαταραχή των μαθηματικών χαρακτηρίζεται από ελαττωμένη ικανότητα του παιδιού για μαθηματικούς υπολογισμούς και πράξεις.

Η διαταραχή της γραπτής έκφρασης ή δυσγραφία χαρακτηρίζεται από μειωμένη ικανότητα του παιδιού να συνθέσει ένα γραπτό κείμενο. Η μειωμένη αυτή δεξιότητα εκφράζεται με λάθη γραμματικής ή τονισμού, κακή οργάνωση των παραγράφων, πολλά ορθογραφικά λάθη (δυσορθογραφία), πολύ κακό γράψιμο.

Ο επιπολασμός των διαταραχών της μάθησης ποικίλει από 2% εώς 10%.

Η διάγνωσή τους βασίζεται στη χορήγηση στο παιδί σταθμισμένων δοκιμασιών που μετρούν την ικανότητα για ανάγνωση, μαθηματικά ή γραπτή έκφραση. Όπως είναι αναμενόμενο οι διαταραχές αυτές αν δε διαγνωσθούν και δε θεραπευθούν έγκαιρα οδηγούν σε χαμηλή αυτοεκτίμηση, διαταραχές στις κοινωνικές δεξιότητες ή σε επαγγελματικές δυσκολίες αργότερα.

Η θεραπευτική αντιμετώπιση των διαταραχών της μάθησης είναι ειδική διορθωτική εκπαίδευση που προσπαθεί να αποκαταστήσει την ελαττωματική δεξιότητα της ανάγνωσης, των μαθηματικών ή της γραπτής έκφρασης. Αν υπάρχουν και συναισθηματικά προβλήματα ή προβλήματα συμπεριφοράς μπορεί να χρειαστεί  και ψυχοθεραπεία του παιδιού και συμβουλευτική πααρέμβαση προς τους γονείς.

 

Βιβλιογραφία: Βασικά στοιχεία κλινικής ψυχιατρικής Νίκου Μάνου

Μετάβαση στο περιεχόμενο