ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ

Στα πλαίσια της δημιουργικής απασχόλησης των φροντιστών ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, οι οποίοι είναι άνω των 50 ετών, που υλοποίει ο Κοινωνικός- Κοινοτικός σταθμός Ψυχικής Υγείας Γέφυρες Ζωής του ΣΟΨΥ με δωρεά του ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος, διοργανώθηκε με πρωτοβουλία των φροντιστών δράση ενημέρωσης από τους ίδιους με αποδεκτές τους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, σχετικά με την χρησιμότητα του ελαιολάδου στα πλαίσια της μεσογειακής διατροφής και το τι πρεσβεύει αυτή. Αν και η δράση αυτή σαν θεματολογία δεν υπόκειται σε ζητήματα ψυχικής υγείας ωστόσο φαίνεται πως κατάφερε να φέρει αμφότερα τα μέλη κοντά, από έναν διαφορετικό ρόλο, αναδεικνύοντας έτσι την ανάγκη τους να μοιραστούν εμπειρίες σε ζητήματα διαφορετικού ενδιαφέροντος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο