ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Απολογισμός δράσεων του έτους 2022. 

Ο Σύλλογος για την Ψυχική Υγεία – ΣΟΨΥ Πάτρας και το Κέντρο Ημερησίας Φροντίδας ψυχικά πασχόντων, το 2022, παρείχε πληθώρα υπηρεσιών. Ενδεικτικά, οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν την ψυχιατρική αξιολόγηση, την ψυχολογική υποστήριξη, τη λειτουργία δομημένου καθημερινού προγράμματος πρωινών και απογευματινών δραστηριοτήτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης- υποστήριξης, την κοινωνική και εργασιακή επανένταξη, τη νοσηλευτική μέριμνα, την κοινωνική φροντίδα και πρόνοια καθώς και την υποστήριξη σε χρόνιους και μη λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας.    
Στην προσπάθεια μας να ανταποκριθούμε όσο το δυνατό σε περισσότερες ανάγκες της κοινωνίας, ο ΣΟΨΥ παρέχει πολλές από τις υπηρεσίες του σε ωφελούμενους της ευρύτερης κοινότητας. Οι υπηρεσίες που απευθύνονται σε αύτη την κατηγορία ωφελούμενων είναι η ψυχιατρική και παιδοψυχιατρική αξιολόγηση, η ψυχολογική υποστήριξη, καθώς και  η κοινωνική πρόνοια και φροντίδα.

Οι παρεμβάσεις μας διατίθενται άμεσα, δωρεάν διατηρώντας παράλληλα υψηλό το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Συγκεντρωτικά, στο έτος αναφοράς πραγματοποιηθήκαν 4.453 θεραπευτικές παρεμβάσεις. Από τον δείκτη της ψυχιατρικής αξιολόγησης προκύπτει πως 1.368 άτομα έλαβαν ψυχιατρική  αξιολόγηση και παρακολούθηση συνολικά. Από τα ανωτέρω, τα νέα αιτήματα ήταν 264 ενήλικες και 71 παιδιά/έφηβοι. Οι υπόλοιποι 1.031 ήταν ωφελούμενοι από τα προηγούμενα έτη που συνέχισαν να λαμβάνουν υπηρεσίες και κατά το έτος 2022. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως από αυτούς τους ωφελούμενους, οι 186 έλαβαν ατομικές συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης.

Με άξονα, τη συνεχή μας προσπάθεια για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, διαμορφώσαμε ένα νέο καθημερινό πρόγραμμα ομαδικών δραστηριοτήτων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης προκειμένου να ανταποκρίνεται περισσότερο στις δυσκολίες και στις ανάγκες των ωφελούμενων. Το εν λόγω πρόγραμμα συνίσταται σε δυο υποομάδες, εστιάζει στην καλύτερη διερεύνηση των δυνατοτήτων και των δεξιοτήτων των ωφελούμενων ενώ παράλληλα στοχεύει στην ομαλή επανένταξη των ψυχιατρικά πασχόντων στην κοινότητα. 

Κατά το περασμένο έτος παρακολούθησαν το πρόγραμμα 42 ωφελούμενοι εκ των οποίων οι 32 ήταν νέα αιτήματα.  Παράλληλα, και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους  λειτουργούσε και το απογευματινό πρόγραμμα ομαδικών δραστηριοτήτων. Σε αυτό λαμβάνουν μέρος ωφελούμενοι με χρόνιες ψυχιατρικές διαταραχές. Οι  χρόνιοι λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε διαφορετικές δραστηριότητες με στόχο τη δημιουργική απασχόληση  και την κοινωνικοποίηση. Στις  απογευματινές ομάδες συμμετείχαν 94 χρόνιοι λήπτες ενώ από αυτούς οι 21  εντάχθηκαν για πρώτη φορά φέτος.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, η οικογένεια παίζει κεντρικό ρόλο στην φροντίδα. Προσπαθώντας να μετριάσουμε αυτό το μεγάλο συναισθηματικό βάρος, στο φορέα, λειτουργούν ομάδες φροντιστών με απώτερο στόχο την αποφόρτιση και την ψυχοεκπαίδευση τους.  Συνολικά, στις εν λόγω ομάδες συμμετείχαν 22 φροντιστές εκ των οποίων οι 9 εντάχθηκαν φέτος για πρώτη φορά.

Οι χρόνιοι λήπτες υπηρεσιών πρωινών και απογευματινών ομάδων καθώς και οι φροντιστές αυτών, είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος συνολικά σε 38 δράσεις κινητοποίησης. Επιπλέον, ο φορέας ήρθε σε επικοινωνία -συνεργασία με 17 άλλους τοπικούς φορείς. Μέσω αυτών, συνολικά 1.377 ωφελούμενοι της ευρύτερης κοινότητας ενημερωθήκαν για ζητήματα ψυχικής υγείας, με απώτερο στόχο την εξάλειψη του κοινωνικού στίγματος, την πρόληψη και την προαγωγή της ψυχικής υγείας.

Κατά το έτος 2022, ο φορέας διαχειρίστηκε συνολικά 90 νέα αιτήματα κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας. Επιπλέον, εξυπηρετήθηκαν 131 αιτήματα νοσηλευτικών υπηρεσιών ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν 116 εργοθεραπευτικές παρεμβάσεις. Τέλος, υπηρεσίες  εργασιακής συμβουλευτικής και επανένταξης έλαβαν 138 χρόνιοι ψυχικά πάσχοντες.

Συμπληρωματικά, το έτος που παρήλθε, ο Σύλλογος για την Ψυχική Υγεία ΣΟΨΥ Πάτρας, συμμετέχει από τον Ιανουάριο του 2021 στο Πρόγραμμα Παροχής Υπηρεσιών Υποστήριξης της Ψυχικής Υγείας «Κανένας Μόνος στην Πανδημία». Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις μακροπρόθεσμες συνέπειες της πανδημίας στην ψυχική υγεία, υλοποιούνται παρεμβάσεις με άξονα την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τόσο στο γενικό πληθυσμό όσο και σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες.

Πιο συγκεκριμένα από το πρόγραμμα επωφελήθηκαν  138  λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Διεξήχθησαν 26 θεραπευτικές πράξεις με άξονα την συμβουλευτική υπηρεσία  και 262 πράξειςψυχολογικής υποστήριξης. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, υλοποιήθηκε πλήθος δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με στόχο τη δικτύωση και επικοινωνία του έργου.

Η σωστή ενημέρωση σχετικά με την ψυχική υγεία και η άμεση επικοινωνία με έναν/μια επαγγελματία ψυχικής υγείας αποτελούν τα πρώτα βασικά βήματα, στο δρόμο προς μια στοχευμένη στήριξη αλλά και στην κατάρριψη του στίγματος. Το μεγαλύτερο μέρος της χρονιότητας και της «αναπηρίας» από ψυχικές διαταραχές οφείλονται στη μη έγκαιρη παρέμβαση.

Σε καθημερινή βάση η ομάδα μας επιχειρεί  να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας στους συμπολίτες μας.  

Μη μένεις μόνος,

Έλα μαζί μας!

Χτίζουμε Γέφυρες!

Μετάβαση στο περιεχόμενο