ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1o ΕΞΆΜΗΝΟ 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1Ο ΕΞΆΜΗΝΟ 2024

Σύλλογος για την Ψυχική Υγεία ΣΟΨΥ Πάτρας

Ο Σύλλογος για την Ψυχική Υγεία ΣΟΨΥ Πάτρας και συγκεκριμένα το Κέντρο Ημερησίας Φροντίδας Ψυχικά Πασχόντων με γνώμονα την υποστήριξη των ατόμων και των οικογενειών τους με προβλήματα ψυχικής υγείας και τηρώντας τις αρχές της κοινοτικής και κοινωνικής ψυχιατρικής παρέχουν υπηρεσίες και παρεμβάσεις ψυχικής υγείας με σκοπό την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία καθώς και την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και κοινωνική (επαν)ένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Συγκεκριμένα για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2024 (1/1/2024 έως 30/6/2024) οι υπηρεσίες που προσφέρθηκαν αφορούσαν τα κάτωθι:

  • Ψυχιατρικές και Παιδοψυχιατρικές Υπηρεσίες (αξιολόγηση, διάγνωση, συνταγογράφηση φαρμακευτικής αγωγής και παρακολούθηση)

  • Ψυχολογική υποστήριξη, Ψυχοθεραπεία, Συμβουλευτική σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο

  • Λειτουργία δομημένου καθημερινού προγράμματος πρωινών και απογευματινών δραστηριοτήτων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και αποκατάστασης

  • Παρεμβάσεις υποστήριξης σε χρόνιους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και των οικογενειών/ φροντιστών τους

  • Παρεμβάσεις εργασιακής συμβουλευτικής με στόχο την ένταξη ή/και επανένταξη στον τομέα της εργασίας

  • Παρεμβάσεις και υπηρεσίες νοσηλευτικής μέριμνας

  • Παρεμβάσεις και ενέργειες κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας

  • Παρεμβάσεις εργοθεραπευτικού αντικειμένου σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, βάσει των αιτημάτων για υπηρεσίες ψυχικής υγείας που απευθύνθηκαν στον φορέα, 92 άτομα έλαβαν για πρώτη φορά υπηρεσίες Ψυχιατρικού χαρακτήρα ενώ μεγάλος αριθμός ωφελούμενων από προηγούμενα έτη συνέχισαν να λαμβάνουν την εν λόγω υπηρεσία. Σε επίπεδο Παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών, για το χρονικό διάστημα αναφοράς, 53 παιδιά- έφηβοι έλαβαν για πρώτη φορά υπηρεσίες, ενώ 133 περιστατικά από προηγούμενα έτη συνέχισαν να ωφελούνται από τις παρεχόμενες παρεμβάσεις που απευθύνονται σε παιδιά- εφήβους και τους κηδεμόνες αυτών.

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 2454 θεραπευτικές πράξεις οι οποίες αντιστοιχούν στις εξής: 408 ψυχιατρικές θεραπευτικές πράξεις και 228 παιδοψυχιατρικές, 997 ατομικές συνεδρίες ψυχοθεραπείας – ψυχολογικής υποστήριξης. Συνεχίζοντας, 355 θεραπευτικές πράξεις συμβουλευτικής υποστήριξης και 202 παρεμβάσεις σε ατομικό επίπεδο για θέματα ψυχοκοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας. Σε επίπεδο νοσηλευτικής μέριμνας και εργοθεραπείας πραγματοποιήθηκαν 90 και 98 θεραπευτικές πράξεις αντιστοίχως. Ενώ παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν και 76 παρεμβάσεις σε ατομικό επίπεδο για θέματα εργασιακής συμβουλευτικής επανένταξης.

Στα προγράμματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και αποκατάστασης (πρωινό καθημερινό πρόγραμμα και απογευματινό) που λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, για το 1ο εξάμηνο του 2024, εντάχθηκαν για πρώτη φορά 17 άτομα. Συνέχισαν να συμμετάσχουν και να παρακολουθούν τα ομαδικά απογευματινά προγράμματα 88 (χειμερινό πρόγραμμα) ενώ στα καλοκαιρινά προγράμματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης εντάχθηκαν 53 άτομα. Όσον αφορά την υποστήριξη των φροντιστών ατόμων με ψυχική ασθένεια, 20 άτομα μέλη οικογενειών εντάχθηκαν και συνέχισαν να παρακολουθούν ομάδες Ψυχοεκπαίδευσης, Ψυχολογικής Υποστήριξης και εκπαίδευσης στις Ψηφιακές Δεξιότητες έως και τους πρώτους καλοκαιρινούς μήνες. Επιπλέον, στις ομαδικές παρεμβάσεις του φορέα, προστέθηκε η ομάδα Κοινωνικών Δεξιοτήτων και Συναισθηματικής Ενδυνάμωσης. Στόχος της εν λόγω ομάδας ήταν η ενίσχυση ή/και η καλλιέργεια δεξιοτήτων με έμφαση την αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων και την διαχείριση των συναισθημάτων. Στην ομάδα συμμετείχαν 5 άτομα, η οποία ολοκληρώθηκε στο τέλος του 1ου εξαμήνου του 2024.

Στα προγράμματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και αποκατάστασης (πρωινό καθημερινό πρόγραμμα και απογευματινό) που λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, για το 1ο εξάμηνο του 2024, εντάχθηκαν για πρώτη φορά 17 άτομα. Συνέχισαν να συμμετάσχουν και να παρακολουθούν τα ομαδικά απογευματινά προγράμματα 88 (χειμερινό πρόγραμμα) ενώ στα καλοκαιρινά προγράμματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης εντάχθηκαν 53 άτομα. Όσον αφορά την υποστήριξη των φροντιστών ατόμων με ψυχική ασθένεια, 20 άτομα μέλη οικογενειών εντάχθηκαν και συνέχισαν να παρακολουθούν ομάδες Ψυχοεκπαίδευσης, Ψυχολογικής Υποστήριξης και εκπαίδευσης στις Ψηφιακές Δεξιότητες έως και τους πρώτους καλοκαιρινούς μήνες. Επιπλέον, στις ομαδικές παρεμβάσεις του φορέα, προστέθηκε η ομάδα Κοινωνικών Δεξιοτήτων και Συναισθηματικής Ενδυνάμωσης. Στόχος της εν λόγω ομάδας ήταν η ενίσχυση ή/και η καλλιέργεια δεξιοτήτων με έμφαση την αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων και την διαχείριση των συναισθημάτων. Στην ομάδα συμμετείχαν 5 άτομα, η οποία ολοκληρώθηκε στο τέλος του 1ου εξαμήνου του 2024.

Στα προγράμματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και αποκατάστασης (πρωινό καθημερινό πρόγραμμα και απογευματινό) που λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, για το 1ο εξάμηνο του 2024, εντάχθηκαν για πρώτη φορά 17 άτομα. Συνέχισαν να συμμετάσχουν και να παρακολουθούν τα ομαδικά απογευματινά προγράμματα 88 (χειμερινό πρόγραμμα) ενώ στα καλοκαιρινά προγράμματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης εντάχθηκαν 53 άτομα. Όσον αφορά την υποστήριξη των φροντιστών ατόμων με ψυχική ασθένεια, 20 άτομα μέλη οικογενειών εντάχθηκαν και συνέχισαν να παρακολουθούν ομάδες Ψυχοεκπαίδευσης, Ψυχολογικής Υποστήριξης και εκπαίδευσης στις Ψηφιακές Δεξιότητες έως και τους πρώτους καλοκαιρινούς μήνες. Επιπλέον, στις ομαδικές παρεμβάσεις του φορέα, προστέθηκε η ομάδα Κοινωνικών Δεξιοτήτων και Συναισθηματικής Ενδυνάμωσης. Στόχος της εν λόγω ομάδας ήταν η ενίσχυση ή/και η καλλιέργεια δεξιοτήτων με έμφαση την αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων και την διαχείριση των συναισθημάτων. Στην ομάδα συμμετείχαν 5 άτομα, η οποία ολοκληρώθηκε στο τέλος του 1ου εξαμήνου του 2024.

Σε καθημερινή βάση η ομάδα μας, από επαγγελματίες ψυχικής υγείας, επιχειρεί να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας.  

Μη μένεις μόνος,

Έλα μαζί μας!

Χτίζουμε Γέφυρες

Μετάβαση στο περιεχόμενο