ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ «ΓΕΦΥΡΕΣ ΖΩΗΣ»  

Την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου του 2019, ο ΣΟΨΥ Πάτρας ξεκίνησε τη λειτουργία του Κέντρου Ημέρας  «ΓΕΦΥΡΕΣ ΖΩΗΣ» . Το κέντρο ημερήσιας φροντίδας για ψυχικά πάσχοντες «ΓΕΦΥΡΕΣ ΖΩΗΣ» αποτελεί μια μονάδα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και αποκατάστασης και εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια του προγράμματος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την ονομασία «Ψυχαργώς» . Προσφέρει υπηρεσίες σε άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας και τις οικογένειές τους.

Σκοπός του Κέντρου Ημέρας είναι η πρόληψη της υποτροπής, καθώς και η αποφυγή ή η μείωση του χρόνου ψυχιατρικής νοσηλείας των ατόμων που νοσούν από κάποια ψυχιατρική πάθηση. Η διερεύνηση των δυνατοτήτων και των αναγκών του κάθε ασθενή, προκειμένου να καταστεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης και παράλληλα να ενταχθεί σε ποικίλες κοινωνικοθεραπευτικές δραστηριότητες.

Το Κέντρο Ημέρας περιλαμβάνει:

  • Καθημερινό πρόγραμμα ομαδικών δραστηριοτήτων
  • Ατομική και ομαδική ψυχολογική υποστήριξη
  • Εργοθεραπεία, γυμναστική και εικαστικά
  • Ομάδες ανάπτυξης κοινωνικών και ατομικών δεξιοτήτων
  • Εργασιακή επανένταξη και ομάδες αυτόνομης διαβίωσης
  • Συμμετοχή σε πολιτιστικά , αθλητικά και κοινωνικά δρώμενα
  • Υποστήριξη και συμβουλευτική σε γονείς και οικογένειες
  • Ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέματα υγείας, καθώς και παροχή δωρεάν συνταγογράφησης ( με την προϋπόθεση ότι παρακολουθούνται από τον ιατρό του φορέα )

Πιο συγκεκριμένα τους πρώτες μήνες λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας, συμμετείχαν στο ολοήμερο καθημερινό πρόγραμμα  22 άτομα.

Το Κέντρο Ημέρας «ΓΕΦΥΡΕΣ ΖΩΗΣ» συμβάλει στην αλλαγή της προσέγγισης των ψυχικά ασθενών ενισχύοντας  το θεσμό της  εξωνοσοκομειακής περίθαλψης. Αυτό επιτρέπει στον εκάστοτε ασθενή να μπορεί να διαβιώνει στο φυσικό, κοινωνικό και οικογενειακό του περιβάλλον, να είναι αυτόνομος, ενεργό πολίτης και σε συνδυασμό με τη συστηματική παρακολούθηση,  που του παρέχεται, να αποφευχθεί ο εγκλεισμός του.

Μετάβαση στο περιεχόμενο