ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Η πρόεδρος του ΣΟΨΥ Πάτρας κ. Χριστίνα Μπίκου παρουσίασε στο Lepanto R-TV τον αυξημένο αριθμό νέων αιτημάτων που δέχθηκε ο φορέας την χρονική περίοδο της πανδημίας από τον Μάρτιο έως τον Σεπτέμβριο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο