Αποτύπωση των επιπτώσεων που έχει επιφέρει η Πανδημία Covid-19 στην Ψυχική Υγεία: Παρουσίαση δεδομένων ΣΟΨΥ Πάτρας

Περίληψη: Στα πλαίσια του Προγράμματος «Κανένας Μόνος στην Πανδημία» που υλοποιείται στον ΣΟΨΥ Πατρών υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, πραγματοποιήθηκε καταγραφή και ανάλυση δεδομένων σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19 στην ψυχική υγεία για το διάστημα Ιανουάριος 2021 έως Μάρτιος 2022. Συνολικά, έλαβαν υπηρεσίες 114 ενήλικες, όπου η πλειοψηφία εμφάνιζε συναισθηματικές ή αγχώδεις δυσκολίες ή είχε νοσήσει από Covid-19. Το γυναικείο φύλο, η ανεργία και η τριτοβάθμια εκπαίδευση  αποτελούν κάποια από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του παρόντος δείγματος. Διαπιστώθηκαν  αλλαγές ως προς τη διάθεση, τον ύπνο και την όρεξη για φαγητό.  Η πλειοψηφία των ατόμων έλαβε φαρμακευτική αγωγή σε συνδυασμό με συμβουλευτική ή ψυχοθεραπευτική υποστήριξη προκειμένου να διαχειριστεί τις αναδυόμενες δυσκολίες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο