Αντικατάσταση του Πίνακα παθήσεων που χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες και για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον.

Την αντικατάσταση, από τότε που ίσχυσε, του πίνακα παθήσεων που χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες και για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον, ενέκρινε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Αναστάσιος Πετρόπουλος, με απόφαση που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 1560/Β/8-5-2018. Με την Απόφαση καθορίζεται και η επ’ αόριστον διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων.

Ο πίνακας μετά τις αλλαγές και τις προσθήκες που έκανε το υπουργείο Εργασίας, περιλαμβάνει 132 ασθένειες. Υπενθυμίζεται ότι ο προηγούμενος σχετικός πίνακας που είχε προκύψει το 2013, ως αποτέλεσμα προτάσεων που είχαν γίνει από Ειδική Επιστημονική Επιτροπή, περιελάμβανε 43 παθήσεις.

Ο συγκεκριμένος αναθεωρημένος πίνακας θα χρησιμοποιείται εφεξής από ανάπηρους που θέλουν να πιστοποιήσουν στα αρμόδια ΚΕΠΑ ότι η διάρκεια της αναπηρίας τους είναι «επ’ αόριστον».

Όσον αφορά τις ψυχικές διαταραχές παρατίθεται παρακάτω ο πίνακας με τις παθήσεις που δικαιούνται ” επ’ αόριστον”.

ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Μέσου και προχωρημένου σταδίου άνοια

Σχιζοφρένεια μετά 10 έτη κρίσης

Σχιζότυπη διαταραχή μετά 15 έτη κρίσης

Παραληρητική διαταραχή, παραφρένεια, υποστροφική παρανοειδής μετά 15 έτη κρίσης Σχιζοσυναισθηματική διαταραχή μετά 15 έτη κρίσης

Διπολική συναισθηματική διαταραχή μετά 12 έτη κρίσης

Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή μετά 15 έτη κρίσης

Νοητική υστέρηση μετά τα 17 έτη ηλικίας και δύο κρίσεις

Διαταραχές αυτιστικού φάσματος μετά τα 17 έτη ηλικίας και δύο κρίσεις

Γενετικά σύνδρομα του χρωμοσώματος

Παρακάτω ακολουθεί ο σύνδεσμος με το φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

http://www.nomotelia.gr/photos/File/1560b.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο