ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ

Ο Σύλλογος για την Ψυχική Υγεία Πάτρας ακολουθώντας πιστά τα περιοριστικά μέτρα της κυβέρνησης για τον περιορισμό των μετακινήσεων των πολιτών, λόγο των έκτακτων μέτρων πρόληψης της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19,αναβάλει επ αορίστου την ετήσια γενική τακτική συνέλευση του, η οποία είχε προσδιοριστεί για τις 5/4/2020.θα υπάρξει ειδοποίηση εκ νέου.Σε αυτές τις συνθήκες προέχει η προστασία της Δημόσιας Υγείας, η υγεία και ασφάλεια όλων μας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο