Έναρξη απογευματινών ομάδων!

Τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου, ξεκινάει το ανανεωμένο χειμερινό πρόγραμμα απογευματινών δραστηριοτήτων του Συλλόγου. Στόχος των ομάδων αποτελεί η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και ενδυνάμωση μέσω της ένταξης του ατόμου σε πληθώρα κοινωνικών και θεραπευτικών δραστηριοτήτων. Οι παρεμβάσεις εστιάζουν στην καλλιέργεια ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων ενθαρρύνοντας τα άτομα να εκφραστούν, να αλληλοεπιδράσουν και να ψυχαγωγηθούν.

Μετάβαση στο περιεχόμενο