ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

•ΤΟΠΕΚΟ

•ΤΟΠΣΑ

•Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ) Ένταξης με την επωνυμία «ΟΙ ΓΕΦΥΡΕΣ».

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus