Τα προγράμματα που έχει υλοποιήσει ο ΣΟΨΥ Πάτρας

Υλοποιήθηκε το πρόγραμμα της Vodafone “WORLD OF DIFFERENCE”– στο πλαίσια του οποίου απασχολήθηκε σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού που πραγματοποίησε εξειδικευμένη ατομική συμβουλευτική των μελών του Συλλόγου με στόχο την επαγγελματική τους επανένταξη.

vodafone400x130

Leonardo, συνολικού ύψους12.000,00 ευρώ.

leonardo400x130

Κοινωφελής Εργασία, συνολικού ύψους 693.187,89 ευρώ.

oaed400x130

Πράξη 371373 στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ και με τίτλο: «Δράσεις υποστήριξης για την υλοποίηση Προγραμμάτων Φιλοξενουσών Οικογενειών στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια για την εδραίωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης», συνολικού ύψους 290.000€. Το εν λόγω έργο είχε σκοπό την ευαισθητοποίηση των δυνητικά δικαιούχων φορέων προκειμένου να δημιουργήσουν προγράμματα αναδοχής για ψυχικά πάσχοντες, που αποτελεί μια καινοτόμα παρέμβαση και πολιτική για το χώρο της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στην Ελλάδα.

filoxenouses2_400x130

«Ολοήμερο Κοινωνικό Στέκι Ψυχικής Υγείας για εφήβους και ενήλικες- ΗΒΗ» από το πρόγραμμα επιχορήγησης ΜΚΟ στην Ελλάδα, «Είμαστε Όλοι Πολίτες», του Ιδρύματος Μποδοσακη, ύψους 41.820 ευρώ.

eimastepolites400x130

Από τον Οκτώβριο του 2015 πραγματοποιεί τον «Κοινωνικό- Κοινοτικό Σταθμό Ψυχικής Υγείας – Γέφυρες Ζωής» με την αρωγή του Ιδρύματος Νιάρχος.

gefires400x130

Συνέχιση του Κοινωνικού – Κοινοτικού Σταθμού Ψυχικής Υγείας – Γέφυρες Ζωής

το Φεβρουάριο του 2018 με την συγχρηματοδότηση του Ι.Σ.Ν. και του ΤΙΜΑ

Κοινωφελούς Ιδρύματος .

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus