Ενδεικτικά αναφέρουμε δράσεις που έχει συντονίσει ο ΣΟΨΥ Πάτρας:

Φεστιβάλ «ΑΝΤΙ-στίγμα»

Διοργάνωση του Φεστιβάλ «ΑΝΤΙ-στίγμα» κάθε χρόνο με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας για την Ψυχική Υγεία με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινότητας σχετικά με την ψυχική νόσο και την καταπολέμηση του στίγματος.

Διοργάνωση bazaar

Διοργάνωση bazaar από τους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας με δικές τους κατασκευές.

Street work

Eνημερωτική εκστρατεία

Διεξαγωγή ενημερωτικής εκστρατείας σε μεγάλες πόλεις της 6ης ΥΠΕ και την Αθήνα το 2011 (Πάτρα, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Άρτα, Καλαμάτα, Τρίπολη, Αγρίνιο) προκειμένου να δημιουργηθούν νέοι Σύλλογοι για τη Ψυχική Υγεία και να ωριμάσει το περιβάλλον για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο: «Στήριξη και Ενδυνάμωση των οικογενειών με μέλος που αντιμετωπίζει πρόβλημα ψυχικής υγείας και δημιουργίας νέων ΣΟΨΥ, καθώς και σχετικού δικτύου», το οποίο ενώ έλαβε έγκριση σκοπιμότητας από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του ΥΥΚΑ δεν εντάχθηκε τελικά στο Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013.

Παροχή τροφίμων

Παροχή τροφίμων σε άπορα μέλη του συλλόγου μέσω προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

«CAMP Ενδυνάμωσης για Λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας»

Διοργάνωση «CAMP Ενδυνάμωσης για Λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας», κατά τους θερινούς μήνες για τα μέλη του συλλόγου.

Ημερίδες πρόληψης και ευαισθητοποίησης

Διοργάνωση και συνδιοργάνωση, με αυτοδιοικητικούς, επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς, αθλητικούς φορείς, ημερίδων πρόληψης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας σε θέματα ψυχικής υγείας

«Ενδυνάμωση της Συλλογικής Έκφρασης και της Συνηγορίας των Ατόμων με Ψυχική Αναπηρία»

Εκπαίδευση ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε συνεργασία με την ΕΣΑμεΑ και στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού σεμιναρίου του Έργου «Ενδυνάμωση της Συλλογικής Έκφρασης και της Συνηγορίας των Ατόμων με Ψυχική Αναπηρία»

Εκπαίδευση σπουδαστών Κοινωνικής Εργασίας του ΑΤΕΙ Πάτρας

Εκπαίδευση σπουδαστών Κοινωνικής Εργασίας του ΑΤΕΙ Πάτρας στο πλαίσιο της Εργαστηριακής και Εξαμηνιαίας πρακτικής άσκησης.

Εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας

Εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας (προσωπικού και εθελοντών) μια φορά το μήνα στο πλαίσιο της συνεχούς επιμόρφωσης και της δια βίου μάθησης

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus