Όραμα

Ισότιμη κοινωνική ένταξη και στήριξη όλων των ανθρώπων με προβλήματα ψυχικής υγείας και των οικογενειών τους με όρους ισονομίας και αξιοπρέπειας.

visionORANGE
missionORANGE

Αποστολή

Αποστολή του Συλλόγου μας είναι η παροχή υπηρεσιών ενδυνάμωσης και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων με προβλήματα ψυχικής υγείας  και των οικογένειών τους. Οι εργαζόμενοι, οι εθελοντές και τα μέλη του Συλλόγου είναι δεσμευμένοι στις αξίες της ισότητας, του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα, της διαφάνειας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της κοινωνίας των πολιτών. Η χρηματοδότηση του Συλλόγου προέρχεται από δωρεές χρηματοδοτικά προγράμματα και γενικότερα τη στήριξη της κοινότητας. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και χωρίς καθυστέρηση από έμπειρους και επιστημονικά καταρτισμένους εργαζόμενους και εθελοντές.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus