Μπορείτε να διαβάσετε εδώ αναλυτικά το Καταστατικό του ΣΟΨΥ Πάτρας

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus