Ο Σύλλογος για την Ψυχική Υγεία ΣΟΨΥ Πάτρας υποστηρίζεται από τα παρακάτω ιδρύματα