Ο Σύλλογος για την Ψυχική Υγεία ΣΟΨΥ Πάτρας υποστηρίζεται από τα παρακάτω ιδρύματα

fundedbySNF
TIMA
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus