Ο ΣΟΨΥ Πάτρας έχει διεξάγει και συμμετάσχει στις παρακάτω έρευνες:

• Διεξαγωγή εμπειρικών ερευνών στο πλαίσιο διοργάνωσης τριήμερων φεστιβάλ με αφορμή τη 10η Οκτωβρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας για τη Ψυχική Υγεία
• Υποστήριξη έρευνας σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικής διατριβής με τίτλο: «Διερεύνηση ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών στην υγεία και εν γένει στην ποιότητα ζωής οικογενειών με ψυχωτικό μέλος». Η εν λόγω έρευνα με τη βοήθεια και του ΣΟΨΥ Πάτρας συγκέντρωσε το μεγαλύτερο δείγμα φροντιστών ψυχωτικών ατόμων (συνολικά 510 άτομα), που αντιστοιχούν περίπου στο 1% του πραγματικού αριθμού των φροντιστών στην Ελλάδα.
• Υποστήριξη έρευνας με θέμα «Νευρογνωστικά ελλείμματα και στοιχεία γενικής ψυχοπαθολογίας σε υγιείς α΄ βαθμού συγγενείς με ψυχωσική συμπτωματολογία: Η σχέση τους με την ποιότητα ζωής και τη λειτουργικότητα»
• Υποβολή σε συνεργασία με τη ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών του καινοτόμου προγράμματος με τίτλο: «Καινοτόμο Πρόγραμμα Μετανοσοκομειακής Υποστήριξης ατόμων που νοσηλεύονται για πρώτη φορά στο Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πάτρας ή παρουσιάζουν επανειλημμένες υποτροπές μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο» το οποίο έλαβε έγκριση σκοπιμότητας από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του ΥΥΚΑ, αλλά δεν υλοποιήθηκε, καθώς έληξε η πρόσκληση, χωρίς να προλάβει να κατατεθεί Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus